Placement Record

S.No. Name Name of the Company  
Department of BCA  
1.R.Mani Kannan First Source  
2.M.Mani Kanda Prabhu  
3.S.Ishwah Murthi  
4.S.Ajith Kumar  
5.V.Venkadesh  
6.M.Selvalakshmi  
7.V.Challapandi  
8.N.Sivakumar  
9.A.Maheswari  
10.    V.Anitha  
11.    T.Shanthalakshmi Hexaware  
12.    M.Sivakumar  
13.    A.Maheswari Zealous  
14.    S.Chitra  
15.    S.Ajithkumar  
16.    V.Anitha  
17.    T.Shanthalakshmi  
18.    S.Rahmath Nisha Begum  
19.    B.Abarna Shri MPower India  
20.    V.Akila  
21.    R.Manikandan  
22.    K.Aruna Devi  
23.    M.Sivakumar  
24.    M.Marikannan  
Department of Maths (UG)  
1.G. Deepthi Theme English Academy  
2.V. Asarna Devi  
3.B.Kaviranjani  
4.G.Suhashini  
5.P. Anitha JSK Infolink Service  
6.K.Shanmuga Sundari  
7.G.Deepthi  
8.V. Asarna Devi First Source  
9.M.Ajay  
10.    V. Asarna Devi Zealous  
11.    P. Anitha  
12.    S. Kabila  
13.    M.Ajay  
14.    B. Karthika Aegis  
15.    M.Ajay  
16.    K.Shanmuga Sundari MPower India  
17.    M.Thiripurasundari  
18.    M.Ajay  
19.    Ajay HGS  
20.    V.Asarna Devi E-Care  
Department of Maths (PG)  
1.M.Dineshkumar JSK Infolink Service  
2.G.Sivakumar  
3.M.Dineshkumar First Source  
4.G.Sivakumar  
5.M.Dineshkumar Zealous  
6.G.Sivakumar  
7.M.Dineshkumar MPower India  
8.M.Dineshkumar IDBI  
9.G.Sivakumar  
Department of English  
1.P.SamHeflin IDBI  
2.P.Kalingaraj  
3.S.Jayashree Theme English Academy  
4.S.Gayadri  
5.S.Pavithraa  
6.G.Pandialakshmi  
7.K.Muthuselvi  
8.R.Indhu  
9.M.Priya  
10.    T.Priyadharshini  
11.    M.Dhivya  
12.    R.VidhyaBharathi JSK  
13.    S.Jayashree  
14.    M.Dhivya  
15.    S.Jayashree M Power Young India  
16.    K.Muthuselvi  
17.    M.Rahila Banu  
18.    P.SamHeflin  
19.    P.Rajalakshmi  
20.    S.Murugeswari  
21.    B.Agila  
22.    B.Kanagamuthulakshmi  
23.    M.Muthulakshmi  
24.    K.Abirami  
25.    S.Barjana  
26.    R.Aruna Devi  
27.    C.Kaleeswari  
28.    E.Angala Eswari  
29.    S.Sankareeswaran  
30.    S.Sridevi  
31.    S.Jayashree ILM  
32.    M.Dhivya  
33.    K.Muthuselvi AEGIS  
34.    M.Rahila Banu  
35.    S.Barjana  
36.    S.Sridevi  
37.    R.Anu Priyanka  
38.    J.Unice Mary  
39.    R.Vidya Bharathi  
40.    A.Ezhilarasi  
41.    R.Indhu  
42.    S.Jayashree E Care  
43.    P.SamHeflin  
44.    B.Agila Apollo  
45.    E.Angala Eswari  
46.    S.Gayadri  
47.    M.Pavithra  
48.    T.Nagajothi  
49.    B.Agila HGS  
50.    S.Jayashree  
51.    R.AnuPriyanka  
52.    M.Pavithra  
53.    J.Unice Mary  
54.    G.Marieswari  
55.    B.Agila ISON  
56.    S.Jayashree  
57.    P.SamHeflin  
58.    M.Pavithra  
59.    S.Gayadri  
60.    T.Nagajothi  
61.    S.Pavithraa Zealous  
62.    S.Jayashree  
63.    P.SamHeflin  
64.    K.Muthuselvi  
65.    T.Priyadharshini  
66.    M.Rahila Banu  
67.    S.Sumathi  
68.    S.Swathi  
69.    R.Anu Priyanka  
70.    J.Unice Mary  
71.    P.Rajalakshmi  
72.    R.Vidya Bharathi  
73.    K.Ganesh Pandi  
74.    S.Barjana  
75.    G.Prakash  
76.    R.Indhu  
77.    S.Jayashree E - Centric  
78.    S.Jayashree First Source  
79.    E.Angala Eswari  
80.    M.Dhivya Eureka Outsourcing Solution  
81.    P.Sam Heflin  
Department of Information Technology  
1.R.Harisankar M Power Young India  
2.M.Manikandaprabhu  
3.B.Suriyasaraswathi ISON  
4.S.Thiruselvi  
5.V.Murugalakshmi  
6.M.Manikandaprabhu  
7.K.Bhuvaneswari HGS  
8.G.Prakash First Source  
9.M.Manikanda Prabhu  
10.    A.Hariharan  
11.    M.Muthumani  
12.    J.Gopinathan  
13.    S.Gowtham  
14.    C.Pandi  
15.    M.Muthumani Aegis  
16.    K.Kaviya Vertex  
17.    M.Muthumani Zealous  
18.    G.Prakash  
19.    A.Hariharan  
20.    R.Rajalakshmi  
21.    M.Lakshmi Bharathi  
22.    K.Marisami  
23.    G.Lavanya  
24.    M.Manikandaprabhu Eureka Forbes  
25.    K.Pramila Maple Academy  
26.    J.Agnus Jasmine  
Department of Management Studies  
1.S.Banumathi Z-ealous  
2.K.Jansi Rani  
3.N.Saravana Bhavani  
4.M.Dheenathayal  
5.M.Pandi durai  
6.C.Suriya Kumar  
7.M.Vijaya Kumar  
8.R.Ishwarya E-Centric  
9.K.Manimala  
10.    R.Sankareswari  
11.    G.Rajesh Kannan Vertex  
12.    C.Suriya Kumar  
13.    K.Veeramani  
14.    S.Hemanraj Eureka Forbes  
15.    G.Rajesh Kannan  
16.    S.Shek mydeen  
17.    C.Suriya Kumar  
18.    K.Veeramani  
19.    G.Velraj  
20.    S.Hemanraj Apollo  
21.    M.Pandi durai  
22.    G.Rajesh Kannan  
23.    S.Shek mydeen  
24.    C.Suriya Kumar  
25.    K.Veeramani  
26.    G.Velraj  
27.    K.Vimaladevi  
28.    N.Saravana Bhavani MPower India  
29.    K.Manimala  
30.    K.Ganesh Kumar  
31.    M.Mareeswaran  
32.    M.Pandi durai  
33.    C.Suriya Kumar  
34.    K.Veeramani  
35.    M.Vijaya Kumar  
36.    K.Jansirani  
37.    M.Dheenathayal AEGIS  
38.    M.Mareeswaran  
Department of Management Studies (CA)  
1.P.Kowsalya Appollo  
2.A.Nagaraj  
3.S.Velvizhi ISON  
4.P.Saravana Kumar  
5.S.Velvizhi Zealous  
6.R.Ajith Kumar  
7.C.Sivaramanathan  
8.M.Mathanraj MPower India  
9.R.Ajithkumar  
10.D.Vijayalakshmi  
11.J.Gowtham  
12.P.Muthukrishnan  
13.P.Muthukrishnan Eureka Forbes  
14.A.Nagaraj  
15.M.Mathanraj  
Department of Chemistry (UG)  
1.G.Mohana Priya Sterlite Copper  
2.A.Muthu  Malathi  
3.J.Gandhi Krishna Orchid Pharma
Ltd.
 
4.N.Kirubakarn  
5.M.Chella Pandi  
Department of Chemistry (PG)  
1.G.Mani Kandan Apollo Hospitals  
2.G.Sarath Kumar  
3.P.Ganesh Kumar Chemplast Sanmar Ltd.  
4.P.R.Karthik  
5.P.Saravanakumar  
6.G.Sarathkumar  
7.G.Sarathkumar MedHealthcare Solution  
Department of Physics  
1.T.Shenbagavalli ISON  
2.P.Karthiga Devi E Centric  
3.K. Murugeswari  
4.K. Murugeswari Hexaware  
5.P.Karthiga Devi HGS  
6.K. Murugeswari  
7.P.Karthiga Devi First Sources  
8.P.Karthiga Devi Zealous Service  
9.K. Murugeswari  
10.    K.Sankareswari  
11.    K.Murugalakshmi  
12.    V.Shanmuga Priya  
13.    K. Murugeswari M power Young India  
14.    P.Karthiga Devi  
Department of Commerce  
1.Lakshmipriya.V M Power Young India  
2.Sharmila.U  
3.G.Muthubabu  
4.K.Amirthalingam  
5.K.Marimuthu  
6.G.Oviya  
7.K.Pandi Meena  
8.Sharmila.U AEGIS  
9.Lakshmipriya.V  
10.    M.Kasthuri  
11.    Sivaneswari.S Zealous  
12.    Kanagavalli.K  
13.    Kamini Devi.K  
14.    Marimuthu.K  
15.    Amirthaligam.K  
16.    Sharmila.U  
17.    Lakshmipriya.V  
18.    M.Kasthuri  
19.    K.Gowrisankari  
20.    U.Balamurugan  
21.    A.Chitra Devi  
22.    S.Anusuya  
23.    A.Bagavathi  
24.    K.Koodammal  
25.    P.Akilan  
26.    Durga Devi.U I SON  
27.    V.Lakshmi Priya  
28.    P.Gurunathan  
29.    G.Oviya  
30.    U.Sharmila  
31.    K.Gowri Sankari  
32.    S.Anusuya HGS  
33.    V.Lakshmi Priya  
34.    Sharmila Appollo  
35.    P.Gurunathan  
36.    K.Amirthalingam  
37.    S.Sivaneswari First Source  
38.    M.Kasthuri  
39.    V.Durga Devi  
40.    K.Gowrisankari VERTEX  
41.    U.Durga Devi  
42.    V.Lakshmipriya  
43.    K.Gowri Sankari E-Centric  
44.    G.Muthu Babu Eureka Forbes  
Department of Computer Science  
1.Jebagracy.L AEGIS  
2.Dhileepkumar.M Apollo  
3.Sudha.K  
4.Manojbabu.M  
5.Sivaguru.S  
6.Thanga Mariappan.S  
7.Dhurgadevi.V First  source  
8.Kanchana.N  
9.Jebagracy.L  
10.Pandeeswari.B (20.06.1997)  
11.Ganesh.R  
12.Kaja Mydeen.R  
13.Kaliappan.A  
14.Pandieswari.B (02.03.1997)  
15.Pandimeena.J  
16.Subathra Pandi.P  
17.Raja Pandi.R  
18.Ramasamy.K  
19.Ramkumar.M  
20.Siva Rama Krishnan.R  
21.Karmegam.M  
22.Jebagracy.L Hexaware  
23.Mahendran.G  
24.Ramkumar.M  
25.Pavithra.V HGS  
26.Subathra Pandi.P  
27.Manojbabu.M  
28.Ramkumar.M  
29.M.Karmegam  
30.Manikanda Prabhu.G IDBI  
31.Pandikumar.M  
32.Dhurgadevi.V ISON  
33.Jebagracy.L  
34.Jeyalakshmi.M  
35.Kalaiyarasi.V  
36.Mala.P  
37.Pandeeswari.B (20.06.1997)  
38.Karmegam.M  
39.Pandimeena.J  
40.Pavithra.V  
41.Ponmari.M  
42.Subathra Pandi.P  
43.Thangamani.T.S  
44.Tharani.A  
45.Umamaheshwari.M  
46.Umamaheshwari.U  
47.Kaja Mydeen  
48.I.Arasakumari  
49.
R.Ganesh  
50.
B.Manimalarselvi  
51.
B.Nagapriya  
52.
Kalaiyarasi.V M Power Young India  
53.
Manimalarselvi.B  
54.
Ramya.R  
55.
Solaipriya.V  
56.
Balasankar.J Shristee Animax  
57.
G.Kanagavalli  
58.
M.Muneeswaran  
59.
Jebagracy.L The English Academy  
60.
Jeyalakshmi.M Vertex  
61.
Kalaiyarasi.V  
62.
Mala.P  
63.
Karmegam.M  
64.
Pandimeena.J  
65.
Rajeswari.R  
66.
Ramya.R  
67.
Sasikala.P  
68.
Solaipriya.V  
69.
Subharani.S  
70.
Sudha.K  
71.
Thangamani.T.S  
72.
Tharani.A  
73.
Umamaheshwari.M  
74.
Umamaheshwari.U  
75.
B.Manimalarselvi  
76.
Dhurgadevi.V Zealous  
77.
Ganesh.R  
78.
Kajamydeen.R  
79.
Karmegam.M  
80.
Manojbabu.M  
81.
Muthukumar.P.M  
82.
Ramkumar.M  
Department of Botany
 1.

B.Kaliraj Apollo Hospitals
 2.

V.Nithya
 3.

S.Sakthi Murugan
4.


B.Kaliraj ISON
 Department of PG Commerce
 1.

N.Murugeswari MPower India
 2.

S.Nagavalli
 3.

S.Sasikumar
 4.

G.Seenivasan Zealous
 5.

S.Sasi Kumar
 Department of HM&CS
 1.

R.Manikandan The Corinthians Resort & Club, Pune
 2.

N.Subramani
 3.

A.ArjunRaja
 4.

V.Vijaa Raghvan
 5.

M.Jeya Raj Hyatt Place, Rameswaram
 Department of Commerce (CA)
 1.

T.Naga Santhiya M Power Young India
 2.

S.Uma Maheswari
 3.

R.Parimala Devi
 4.

J.Vimala
 5.

S.Saranya
 6.

P.Ram Kumar
 7.

R.Venkatesh Kumar
 8.

C.SaravanaKumar
 9.

K.Yogeswaran
 10.

R.Kodeeswaran
 11.

G.Gayathri
 12.

K.Mariehwari
 13.

R.Jeyasudha
 14.

P.Malathi
 15.

A.Jemela Devi
 16.

S.Nivanjalin